Eiendomsrett


EIENDOM OG ENTREPRISE

Vi bistår bl.a. innen følgende områder:

 • Leiekontrakter – leie/utleie av nærings- og boligeiendom
 • Avhendingsloven (loven gjelder overdragelse av fast eiendom)
 • Eierseksjonsloven (loven gjelder eierseksjoner – sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig/er i eiendommen)
 • Borettslagsloven (loven gjelder borettslag – et samvirkeforetak med formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom)
 • Entreprise
 • Bustadoppføringsloven (loven gjelder avtaler mellom entreprenør og forbruker)
 • Plan- og bygningsrett
 • Tinglysning
 • Tomtefeste
   

HUSLEIE

Husleieloven (26. mars 1999 nr. 17) gjelder ikke bare boligutleie, men også næringsutleie. Husleieloven er i stor grad fravikelig når det gjelder næringsutleie. Det er derfor avgjørende å vite når det er hensiktsmessig å fravike lovens bestemmelser.

Vi bistår profesjonelle parter i deres bruk og tilpasning av anerkjente standarder og spesialutviklede leiekontrakter innenfor bolig og næringsutleie. Vi har også god erfaring med å tolke leiekontrakter, og bistå under konfliktforhandlinger mellom profesjonelle parter i leieforhold.

Det er mange feller utleier og leietaker kan gå i ved manglende fokus på spesielle problemstillinger under kontraktsinngåelsen. Kontraktsslurv koster dyrt. Det er derfor viktig at dette arbeidet utføres profesjonelt.
 

Tjenester

Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett